Close

Customer login

Sitter du fast i komplexa affärssystem?

Dagens affärssystem är komplexa, fokuserar på interna behov och saknar funktioner som förenklar processer med kunder och leverantörer. Det gör att projekt som rör försörjningskedjan utanför de egna väggarna lätt blir omständliga och resurskrävande. Det är också få som har kunskap och erfarenhet om hur man utformar sådana lösningar, end-to-end solutions, med Automation, Visibility, Collaboration och Performance.

En försörjningskedja består av många företag med flera olika affärssystem, varför man bör använda verktyg som är anpassade för detta. PipeChain® är en molntjänst som är byggd för att passa alla ERP-system. En enkel uppkoppling mot Internet ger access till systemet och samtidigt löpande tillgång till nya innovativa funktioner som gör försörjningskedjan ännu starkare. Lösningen är underhållsfri och betalas med en månadsavgift.

PipeChain har erfarenhet och kunskap att hitta bästa lösningen med utgångspunkt från varje kunds förutsättningar. Flexibiliteten tillsammans med en snabb implementation gör att det är enkelt att komma igång.

Jag vill veta mer!

*