Close

Customer login

Känns det dyrt att hålla kunderna nöjda?

Hög servicenivå är ett krav för att kunderna ska vara nöjda. Som leverantör behöver man ofta ha ett överdimensionerat lager och ibland även tillgripa extraordinära åtgärder för att klara leveranserna. Detta kostar så klart mycket pengar.

Den globala konkurrensen gör det nödvändigt att ständigt söka nya vägar för att bli mera effektiv och spara pengar. Därför måste man förändra sitt synsätt och titta på hela försörjningskedjan. Det innebär att våga vara öppen för djupare samarbeten eller partnerskap med både kunder och leverantörer.

PipeChain har lång erfarenhet av att bygga sammanhängande försörjningskedjor och ger stöd genom hela processen.