Close

Customer login

Ger dina prognoser rätt beslutsunderlag?

En prognos är ofta relativt korrekt för en längre tidsperiod, exempelvis total försäljning per år. Men när man kommer ner på enskilda artiklar och kortare tidsperioder slår prognoserna inte sällan helt fel. För att klara kundernas efterfrågan blir det därför nödvändigt att hålla extra säkerhetslager.

Många företag väljer att investera i nya verktyg och processer i tron att det kommer att förbättra prognoserna. Ytterst få utnyttjar möjligheten att jobba med alternativa arbetsmetoder, som att samla in data från leverantörer och kunder och på så sätt dra slutsatser som baseras på verkligheten.

Traditionella prognoser är en bra metod för att dimensionera produktion och inköp på lång sikt. Men om målet är att öka servicegraden mot kunderna och minska sina lager är det bättre att använda verkliga data från kunderna.

Med verkliga data är det möjligt att skapa tillförlitliga korttidsprognoser och använda dessa som underlag för att styra verksamheten. Här erbjuder Pipechain en rad olika tekniker, vilken man väljer beror på antalet kunder. Lösningen är inte densamma för 20 kunder som för 5 000.

PipeChain har erfarenhet och kunskap att hitta en lösning som passar dina förutsättningar.

Jag vill veta mer!

*