Close

Customer login

Easy-in®

Glöm komplicerade IT-projekt med dyra konsulter och licensavgifter. PipeChain® är en molntjänst med enkel inloggning via Internet. Kostnaden för tjänsten är upplagd som en månadsavgift.

För att ge möjlighet att snabbt komma igång med förbättringen av försörjningskedjan har vi tagit fram ett Easy-in® koncept som innebär:

  • En snabbt installerad och säker koppling till företagets affärssystem.
  • Stegvisa förbättringar i försörjningskedjan vilket ger möjlighet att kvickt komma igång men också att uppnå resultat direkt.
  • Anslut dig till dina kunder och leverantörer via PipeChains globala nätverk.
  • En standardiserad projektmodell med kunniga konsulter som stöd.

Jag vill veta mer!

*