Close

Customer login

Digitalization of Supply Chains

Digitalisering av supply chains

Idag talar ledningsgrupper allt mer om värdet av digitalisering av supply chains end-to-end, utifrån användning av såväl gamla beprövade tekniker och metoder som helt nya, som t ex Internet of Things (IoT), big data-teknologi och process-standardisering inom olika industrier. Det handlar i mångt och mycket om ännu ett kompetensskifte inom näringslivet, från innovation till digitalisering. Ligger du i frontlinjen, finns enormt stora värden att hämta.

Om du ska lyckas genomföra det här kompetensskiftet, måste du höja just kompetensen inom organisationen. Vi kommer att se fler automatiserade supply chains framöver och därmed också mer automatiserad avvikelse- och riskhantering. Det mänskliga ögat behövs för att bedöma hur avvikelser och risker ska hanteras och vändas till möjligheter och förbättrad konkurrenskraft.

Snabb utrullning är en nyckelfaktor för digitaliseringen, som därmed också ställer krav på utrullningsbar teknologi som stödjer detta arbete fullt ut. Vi rör oss i en riktning från höggradig mänsklig hantering till allt större automatisering med hjälp av ”machine intelligence”, men för att få tillgång till och dela information måste IT-systemen integreras.

Dagens marknad är mogen och teknologin finns för att fånga den verkliga efterfrågan och effektivt dela order- och leveransstatus genom försörjningskedjan. Och eftersom ”bullwhip”-effekten fortfarande är ett stort problem, kommer tillgången till information om det verkliga behovet, istället för lågkvalitativa prognoser, att skapa ett stort mervärde.

PipeChain har lång erfarenhet av att bygga sammanhängande försörjningskedjor och ger stöd genom hela processen.