Close

Customer login

Varför PipeChain

PipeChain® är optimerat för att snabbt öka servicegraden mot användarnas kunder, samtidigt som kostnaderna sjunker.

Molntjänsten innehåller allt som behövs för att få kontroll över hela försörjningskedjan. Det är enkelt att komma igång och förbättringarna kan utföras i steg.

En lösning för alla ERP

PipeChains molntjänst är byggd för att passa alla ERP-system, vilket är nödvändigt då en försörjningskedja består av många företag med varierande affärssystem. PipeChain® är beprövat och tillförlitligt och har tusentals användare i flera olika branscher.

Det faktum att PipeChain® finns i molnet gör att våra kunder löpande får tillgång till nya innovativa funktioner som gör kedjan ännu starkare.

PipeChain har ett Easy-in® koncept som gör det lätt att komma igång och systemet kräver ingen lång utbildning.

Hela kedjan i fokus

PipeChain® ger en överblick över hela försörjningskedjan, från kunder till leverantörer, end-to-end supply chain visibility. Systemet ger en helhetsbild och framtida leveransproblem synliggörs i tid så att de kan åtgärdas, vilket ger full kontroll.

Kompetens

Ett samarbete med PipeChain innebär tillgång till välutbildad personal, de flesta från Lunds Tekniska Högskola eller andra svenska universitet. Många medarbetare har varit med länge och vet vad som krävs för att öka kundernas lönsamhet och stärka deras konkurrenskraft.

Här finns specialisterna inom supply chain och systemintegration med förmåga att se och förstå var problemen sitter, och med kunskap och erfarenhet att lösa dem. Det handlar om att omsätta teorierna i praktisk handling och att fokusera på det viktiga. Detta kan PipeChain.

Jag vill veta mer!

*