Close

Customer login

2017-05-08

Kund inom transportindustrin tecknar nytt avtal med PipeChain.

Transportation by Sea

Kunden upplever ett ökat behov av att digitalisera delar av sina affärsrelationer med kunder. PipeChain tillhandahåller en lösning för digital kommunikation och konvertering av flödet av affärsmeddelanden.

Avtalet är baserat på PipeChains molnbaserade tjänster för systemintegration via EDI, PipeChain TCS™.