Close

Customer login

Aktuellt

2017-06-08

AQ Group väljer PipeChains mjukvara för supply chain-digitalisering end-to-end

AQ Group, en global tillverkare av högkvalitativa komponenter och system för kunder inom generell industri och fordonsindustri, väljer PipeChains molnbaserade mjukvara för supply chain-digitalisering end-to-end.
Läs mer »
2017-06-07

PipeChain tecknar nytt avtal med internationellt high-tech-företag inom Electronics

Ett internationellt high-tech-företag inom segmentet Electronics, med huvudkontor i Danmark, tecknar avtal med PipeChain. Syftet är att effektivisera försörjningskedjan genom att göra den mer digital och standardiserad. Kundens första steg är att förbättra processerna gentemot sin globala leverantörsbas, med hjälp av PipeChains supply chain-lösningar inom Automation, Collaboration, Visibility & Performance.
Läs mer »
2017-05-08

Kund inom transportindustrin tecknar nytt avtal med PipeChain.

Kunden upplever ett ökat behov av att digitalisera delar av sina affärsrelationer med kunder. PipeChain tillhandahåller en lösning för digital kommunikation och konvertering av flödet av affärsmeddelanden.
Läs mer »
2017-04-27

PipeChain tecknar ännu ett avtal angående digitalisering ”end-to-end” av försörjningskedjan, med en stor Tier1-leverantör

PipeChain tecknar ännu ett avtal angående digitalisering ”end-to-end” av försörjningskedjan, med en stor Tier1-leverantör inom fordonsindustrin.
Läs mer »
2017-04-12

Nytt avtal med världsledande tillverkare av sanitetsartiklar

En världsledande tillverkare av sanitetsartiklar sluter avtal med PipeChain. Avtalet inkluderar PipeChains molnbaserade EDI lösning TCS och dess breda nätverk av redan anslutna företag.
Läs mer »
2017-02-10

Nytt avtal med kund inom Konsumentvaru- och Förpackningsindustrin

En stor kund inom Konsumentvaru- och Förpackningsindustrin har tecknat ett nytt avtal med PipeChain.
Läs mer »
2017-02-10

Ny kund inom fordonsindustrin

Stor internationell kund inom fordonsindustrin tecknar nytt avtal med Pipechain.
Läs mer »
2017-01-30

Netonnet Group, ledande inom konsumentelektronik i Norden, utökar användandet av PipeChains molnbaserade EDI-tjänst för att helt automatisera affärsflödet med ytterligare leverantörer.

PipeChain levererar en molnbaserad EDI-tjänst, PipeChain TCS™, för snabb, effektiv och säker digitalisering av order-till-faktura-processen för leverantörer.
Läs mer »
2017-01-16

Över 150 globala partners relaterade till fordonsindustrin i PipeChains nätverk. Vilka vill du ansluta dig till?

Nu kan du enkelt nå de största OEM:erna och Tier 1-spelarna i den globala fordonsindustrin. Över 100 globala partners är anslutna till PipeChain TCS™, vårt molnbaserade integrationsnätverk.
Läs mer »
2016-12-19

Vad krävs för digitaliserade, transparenta supply chains?

Idag talar ledningsgrupper allt mer om värdet av digitalisering av supply chains end-to-end. Digitaliseringen kan bli verklighet med hjälp av såväl gamla beprövade tekniker och metoder som helt nya, exempelvis internet-of-things (IoT), big data-teknologi och process-standardisering inom olika branscher. Det handlar i mångt och mycket om ännu ett kompetensskifte inom näringslivet, från innovation till digitalisering. Ligger du i frontlinjen är de potentiella vinsterna enorma.
Läs mer »