Close

Customer login

Cooperation

Supply Chain Collaboration

Ett bra samarbete, collaboration, mellan parterna i försörjningskedjan, supply chain, är nyckeln till snabba, förändringsbara och effektiva varuflöden. Att samarbeta, collaborate, är mycket mer än att bara utbyta information, det krävs också en överenskommen process som larmar vid eventuella problem. Och rutiner för hur man löser dem.

Med PipeChain® kan företag automatisera följande samarbetsprocesser mellan kunder och leverantörer:

  • Automatisk delning av prognos och order, larm vid avvikelser samt rutiner för bekräftelser och ändringar.
  • Övervakning av hela leveransprocessen ända fram till fakturan, samt larm för avvikelse.
  • Möjlighet att dela ritningar och dokument inklusive en verifieringsprocess.
  • Stöd för att ge leverantören packningsinstruktioner och möjlighet att skriva ut etiketter och dokument.
  • Rutiner för att dela med sig av saldon och produktionsplaner.
  • Uppföljning av produktiviteten genom att dela på nyckeltal.

Jag vill veta mer!

*