Close

Customer login

Supply Chain-lösningar

PipeChain® är en molntjänst, ett molnbaserat IT-system, som ger en helhetsbild över försörjningskedjan, supply chain, och larmar när det finns risk för leveransproblem. I tjänsten finns också stöd för automatisering av order- och leveransprocesserna via EDI - PipeChain TCS™ - och Web. Tillsammans med effektiva samarbetsverktyg, collaboration tools, hjälper systemet dig att förbättra processen mellan kunder och leverantörer.

PipeChain® ger dig en god överblick över kundernas efterfrågan. Produktiviteten i supply chain mäts automatiskt och genom att både kund och leverantör ser samma nyckeltal, KPI, är det lätt att diskutera förbättringar och följa upp resultat av förändringar.

Jag vill veta mer!

*