Close

Customer login

Whitepapers

Whitepapers

Läs våra whitepapers om teman relaterat till logistik och supply chain management

- SKAPA VERKLIG AFFÄRSNYTTA GENOM AUTOMATISERING, SAMARBETE OCH
TRANSPARENS I MOLNET

Bristen på transparens, visibility, i dagens försörjningskedjor skapar alltför hög kapitalbindning, dåligt utnyttjande av transportkapacitet och problem med servicenivåerna som är för låga eller kostar för mycket att upprätthålla. Det kan handla om merkostnader som sänker rörelsemarginalen med 1-2% och innebär 10-20% för hög kapitalbindning.

– FRÅN LEVERANTÖR TILL SLUTKUND GENOM AUTOMATION, SAMARBETE OCH VISIBILITET I MOLNET
Nu är tiden mogen för bygg- och anläggningsbranschen att göra det många andra branscher gjorde för flera tiotal år sedan, nämligen att ta ett helhetsgrepp på sin varu- och resursförsörjning.

- HUR VERKLIGA MERVÄRDEN SKAPAS VIA HÖG GRAD AV AUTOMATION, TRANSPARENS OCH SAMARBETE I FÖRSÖJRNINGSKEDJAN
Bristen på transparens, visibility, i dagens försörjningskedjor skapar alltför hög kapitalbindning, dåligt utnyttjande av transportkapacitet och problem med servicenivåerna som är för låga eller kostar för mycket att upprätthålla. Det kan handla om merkostnader som sänker rörelsemarginalen med 1-2% och innebär 10-20% för hög kapitalbindning.

– SAMARBETA EFFEKTIVT OCH UPPNÅ VISIBILITET, END-TO-END
Många bedömare anser att företag inom sjukvårdsbranschen ligger långt efter föregångsbranscher, som till exempel konsumentvaru- och förpackningsindustrin, vad gäller effektivitet och kvalitet inom Supply Chain.

– SKAPA VERKLIG AFFÄRSNYTTA GENOM AUTOMATISERING, SAMARBETE OCH TRANSPARENS I MOLNET
Företag med global produktion och distribution inom tillverkningsindustrin har länge arbetat med ökad automation och effektivisering av flöden, utifrån principer som Lean, Six Sigma och ISO-certifiering. I takt med att globala supply chains blir alltmer komplexa krävs nya metoder för automation och effektivisering, som fångar upp flöden “end-to-end” med ökad visibilitet och förbättrat samarbete genom hela försörjningskedjan.

CREATING NEW BUSINESS OPPORTUNITIES THROUGH THE COMBINATION OF SUPPLIER ORDER & TRANSPORT MANAGEMENT
The power of three suggests that things that come in threes are funnier, more satisfying, or more effective than other numbers of things. Typically one of the “threes” is missing in supply chain management today. Combining buyer, supplier and carrier, combining Order and Transport Management, is fulfilling the “rule of three” in supply chain management and is a perfect match for creating substantial business value.

Businesses with large amount of items and/or suppliers usually have one thing in common:lack of visibility and limited control of their inbound supply chain. Unifaun and PipeChain have helped companies with inbound transport and supplier order management for many years and have extensive experience from these kind of operational challenges in supply chains. The Inbound Supply Chain has never been as relevant as it is today, and we would therefore like to share with you some of our findings that you should consider on the subject.