Close

Customer login

Övriga branscher

Oavsett bransch är problemen i försörjningskedjan ungefär desamma. Genom att effektivisera, erbjuda visibilitet end-to-end, supply chain collaboration och automation, levererar våra molnbaserade tjänster stora mervärden för alla företag.

Ett närmare samarbete med kunder och leverantörer i syfte att skapa en differentierad och konkurrenskraftig försörjningskedja ger alltid resultat. På PipeChain finns kompetensen och lösningarna som hjälper företagen att nå sina mål. Många globala företag har redan valt PipeChain av den anledningen.

Konceptet Easy-in® gör det enkelt att ansluta både kunder och leverantörer i försörjningskedjan.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner