Close

Customer login

Konsumentvaror & Förpackning

Med stora aktörer spridda över hela världen är väldefinierade processer och nära samarbete i försörjningskedjan ett absolut måste för Konsumentvaru- och Förpackningsindustrin. Kundmedvetenheten är stark, inte minst på miljöområdet och inom e-handeln, som bidrar till förändringar i efterfrågan. Det är viktigt att ständigt utveckla sin supply chain inom områden som automation, samarbete, visibilitet med kunder och leverantörer end-to-end.

I takt med att globala supply chains blir mer och mer integrerade, ökar behovet av att styra och följa sina flöden. Det är här PipeChains molntjänster kan hjälpa till.

När konsumenterna blir mer informerade och krävande, samtidigt som andelen e-handel ökar, måste aktörerna inom konsumentvaruindustrin öka sitt samarbete för att nå en högre grad av visibilitet. Det krävs hög reaktionsförmåga på variationer i efterfrågan, samt flexibel produktion och distribution för att nå förbättrad leveransförmåga i kombination med sänkta kostnader.

PipeChains molntjänster vänder sig till hela försörjningskedjan med funktioner inom visibility, collaboration och automation. PipeChain stödjer både prognoshantering baserad på verkliga data från kunderna och möjligheten att ge leverantörerna ökat ansvar att fylla på lagren hos kunderna baserat på verklig efterfrågan (VMI).

Med automation och uppföljning av hela orderprocessen via EDI - PipeChain TCS™ - och Web ökar sannolikheten för en bred anslutning av samtliga affärspartners. Detta resulterar i högre leveransförmåga till lägre kostnad.

PipeChains koncept Easy-in® gör det också enkelt att ansluta både kunder och leverantörer i försörjningskedjan.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner