Close

Customer login

Industri & Elektronik

Företag som sysslar med global produktion och distribution av varor till tillverkningsindustrin har länge satsat på automatiserade och effektiva produktions- och distributionsenheter. Ofta genom att använda principer såsom Lean, Six Sigma och ISO-certifiering. Men när försörjningskedjorna blir allt mer globala och komplexa krävs visibilitet end-to-end och nära samarbete – supply chain collaboration – för att de ska bli effektiva.

Konkurrensen har resulterat i att många företag flyttat produktionen till lågkostnadsländer. Samtidigt utlokaliserar man logistikfunktioner och konsoliderar marknaden för att få stordriftsfördelar och starkare marknadsposition. Resultatet är mer globalt spridda och komplexa försörjningskedjor. PipeChains molntjänster erbjuder hela försörjningskedjan lösningar inom visibilitet, collaboration och automation. Behoven hos kunder och slutförbrukare synliggörs genom att verkliga data från kunderna delas med leverantörerna, som i sin tur får stöd för att ta ett större ansvar för lagerpåfyllnad hos kunderna baserad på verklig efterfrågan.

Samtidigt ger lösningen kunder och leverantörer möjlighet till automation och uppföljning av hela orderprocessen via EDI - PipeChain TCS™ - och Web, vilket gör att man får kontroll på flödet och kan förbättra det ytterligare.

PipeChains koncept Easy-in® gör det också enkelt att ansluta både kunder och leverantörer i försörjningskedjan.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner