Close

Customer login

Hälsa & Sjukvård

De flesta försörjningskedjor inom sjukvårdsbranschen är ineffektiva och fragmenterade. Med PipeChains molntjänster är det möjligt att sätta fokus på det som är viktigt i kedjan. Våra tjänster inom supply chain collaboration ger ökad visibilitet end-to-end och kan sättas upp och anpassas till aktuella branschkrav, snabbt och lätt.

Produktleverantörer till sjukvården möter en växande efterfrågan på direktleveranser som är anpassade till sjukvårdens verkliga efterfrågan. Detta minimerar lagernivåer och andelen administrativt arbete. Samtidigt saknar ofta kunderna mognad, system och processer som stödjer detta önskemål.

PipeChain® är en molnbaserad supply chain-lösning som kan användas av flera led i försörjningskedjan end-to-end, inom områdena visibilitet, collaboration och automation. Behoven hos kunder och slutförbrukare synliggörs genom att verkliga data från kunderna delas med leverantörerna, som i sin tur får stöd för att ta ett större ansvar för lagerpåfyllnad hos kunderna baserad på verklig efterfrågan.

Lösningen ger kunder och leverantörer möjlighet till automation och uppföljning av hela orderprocessen via EDI - PipeChain TCS™ - och Web, vilket gör att man får kontroll på flödet och kan förbättra det ytterligare.

PipeChains koncept Easy-in® gör det enkelt att ansluta både kunder och leverantörer i försörjningskedjan.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner