Close

Customer login

Fordonsindustri

Inom fordonsindustrin finns sedan länge en etablerad och standardiserad EDI-process som nått stor spridning mellan fordonstillverkare (OEM) och dess direkta leverantörer (Tier 1). Utmaningen för fordonsindustrin är att etablera ett nära samarbete med leverantörer i flera steg av kedjan – multi-tier collaboration. PipeChains molntjänst öppnar för att snabbt uppnå en bredare anslutning av affärspartners i samtliga led, end-to-end.

PipeChains kunder får del av en stor branscherfarenhet och tillgång till ett etablerat nätverk av anslutna affärspartners inom fordonsindustrin. Genom att ansluta sig till nätverket når man de största fordonstillverkarna och deras leverantörer, vilket på kort tid skapar stora mervärden.

PipeChains molnbaserade EDI-tjänst TCS™ stödjer alla globala standarder för affärsinformation inom fordonsindustrin och integreras enkelt med de flesta affärssystem. Leveransplaner uppdateras och sprids till alla leverantörer som i sin tur kan bekräfta och avisera leveranser, administrera transporter och märka gods med rätt destinationsdata för en effektiv godsmottagning. Dessutom möjliggör PipeChain TCS™ digital hantering av legotillverkare (s k via-leverantörer), genom en automatisk selekteringstjänst, vilket gör att våra kunder kan sänka sina ledtider ytterligare.

Genom att uppgradera till fler delar av PipeChains tjänster  kan man förbättra hela försörjningskedjan, end-to-end, med visibilitet och collaboration. Dessutom gör konceptet Easy-in® det enkelt att ansluta fler kunder och leverantörer i din supply chain.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner