Close

Customer login

Bygg & Anläggning

Bygg- och anläggningsbranschen präglas av en låg grad av industrialisering och en låg mognad vad gäller IT-lösningar och automatisering av processer. Samtidigt är både planerings- och försörjningsprocessen oerhört viktig för att projekten ska kunna levereras i tid och till planerad kostnad. PipeChains molnbaserade lösningar erbjuder både byggföretag och deras leverantörer möjligheter att samarbeta effektivt via EDI och uppnå visibilitet end-to-end. Detta ger en hög grad av supply chain collaboration.

God planering med effektiva planerings- och försörjningsverktyg för varor, utrustning, transporter och resurser är en avgörande konkurrensfaktor för bygg- och anläggningsbranschen. Särskilt som produktionen sker i projekt och på varierande platser, med en större grad av oförutsägbarhet än vad som är normalt i andra branscher.

Med PipeChains molnbaserade lösningar kan både byggföretag och deras leverantörer snabbt  effektivisera planerings-  och försörjningsprocesserna. Leveransplaner kan enkelt uppdateras och spridas till leverantörerna som i sin tur kan bekräfta och avisera leveranser, administrera transporter och märka upp gods med rätt destinationsdata för en effektiv godsmottagning på projektplatsen.

Med leveranser i rätt tid och med korrekt godsmärkning kan byggplatslogistiken förbättras avsevärt. Dessutom kan administration och kostnadskontroll effektiviseras genom att all information om leveranser inklusive dokument och fakturor samlas i ett system. Därmed kan en betydande del av administrationen automatiseras och tid  frigöras för bättre planering. Även leverantören kan använda den förbättrade framförhållningen för att planera sin verksamhet och ge ökad service till lägre kostnader.

PipeChains molntjänster erbjuder hela försörjningskedjan lösningar inom visibilitet, collaboration och automation.

Konceptet Easy-in® gör det också enkelt att ansluta både kunder och leverantörer i försörjningskedjan.

PipeChain tar hand om all övervakning och support som är relaterad till molntjänsterna. Som kund betalar du en förutsägbar fast månadsavgift, vars storlek beror av vilka tjänster du nyttjar.

Jag vill veta mer!

*

Ladda ner