Close

Customer login

Branscherfarenhet

Varje industri har sina egna specifika förutsättningar. Många globala företag har redan valt PipeChain för att skapa en differentierad och konkurrenskraftig försörjningskedja. Med PipeChains molntjänst är det möjligt att göra skillnad; inom automation, visibility och collaboration  för supply chains oavsett bransch..

Ökad konsolidering och internationalisering har lett till mer geografiskt spridda försörjningskedjor. De blir ofta komplexa och binder mycket kapital.

Marknadsundersökningar visar att företag som samarbetar med sina affärspartners – supply chain collaboration - har de bästa försörjningskedjorna. Ju fler anslutna parter i nätverket, desto större mervärden.

PipeChains molntjänst kan sättas upp och kombineras så att det passar varje företags eller branschs specifika behov. Lösningen kan sedan användas  av affärspartners i försörjningskedjan för att uppnå automation, visibilitet och samarbete för ständiga förbättringar. Exemplen på branscher där PipeChain skapat stora mervärden är Fordonsindustri, Konsumentvaror & Förpackning, Hälsa & Sjukvård, Industri & Elektronik samt Bygg & Anläggning.

Jag vill veta mer!

*