Close

Customer login

Med PipeChain® ökar du försäljningen och sänker dina kostnader
PipeChain är en molntjänst som ger dig en helhetsbild av försörjningskedjan, supply chain, och uppmärksammar leveransproblem. I tjänsten finns stöd för att effektivisera prognos-, order- och leveransprocesser. Genom att kunder och leverantörer får del av samma nyckeltal är det lätt att diskutera förbättringar och fördjupa samarbetet.

Branscherfarenhet